Generic placeholder image

Vad är en luftvärmepump?

Luftvärmepumpar kanske är ett nytt begrepp för dig. De fungerar genom att använda luften utanför och överföra den värmen till ditt hem, som sedan värms upp.......

Läs mer... »

Generic placeholder image

Installera luftvärmepump

Innan du påbörjar installationen ska du alltid kontakta din installatör för att få information om eventuella lokala krav. Detta är vanligtvis fallet om utrymmet......

Läs mer... »

Generic placeholder image

Bästa luftvärmepumpen

I denna artikel hittar du vilken luftvärmepump som är bäst i test just nu......

Läs mer... »

Allt om luftvärmepumpar

Välkommen till vår sida om luftvärmepumpar. Här hittar du mängder av information om allt som relaterar till luftvärmepumpar samt en komplett katalog till alla företag i Sverige som säljer och utför service på olika typer av värmepumpar.

Vad är en luftvärmepump?

Luftvärmepumpen är en anordning som använder luften som energikälla och överför värme från en plats till en annan eller mellan objekt. Den här typen av värmesystem kan användas i både industriområden och hem, beroende på behoven hos dem som använder det. Det finns olika typer av luftvärmepumpar men alla fungerar genom att överföra värmefrån luften och använda den som energikälla.

Den första luftvärmepumpen skapades 1820 av Robert Stirling, men tekniken blev inte populär förrän långt senare, efter att luftkonditionering blev allmänt utbredd. Många började leta efter sätt att använda samma typ av anordning som ett värmesystem som skulle vara effektivare än de som tidigare använts. På 1970-talet blev luftvärmepumpar allt populärare och har använts i stor utsträckning sedan dess.

I dag finns det olika typer av luftvärmepumpar, bland annat luft till vatten, luft till mark, luft till luft och några andra som använder andra källor för att överföra energi. Många hem tycker att de är mycket användbara eftersom de kan installeras i både nya och gamla hus.

Köpa luftvärmepumpar i Sverige

Det finns för närvarande inga eller mycket få svenska luftvärmepumpar på marknaden. Det är troligt att det beror på att en luftvärmepump fungerar på samma sätt som många befintliga luftkonditioneringssystem i världen. Detta har lett till att stora mängder luftvärmepumpar har skapats i olika lågkostnadsnationer till lägsta möjliga pris

Vi är dock ledande inom en rad andra värmepumpstekniker i Sverige. Trots detta har vi svårt att konkurrera med dessa billigare luftvärmepumpar som tillverkas av företag som också tillverkar luftkonditioneringspumpar. I teorin skulle det vara möjligt att utveckla luftvärmepumpar av högre kvalitet i Sverige som skulle vara effektivare att driva under en längre tid. Det är dock få köpare som tar hänsyn till helheten när de köper en luftvärmepump. Få känner till COP-värdet för luftvärmepumpar, som visar att de kan spara mer än 1 000 kronor varje år och att värmepumpens livslängd skulle bli längre.

Tillverkare av luftvärmepumpar

Majoriteten av de olika luftvärmepumpar som finns idag tillverkas i varma länder där det finns ett stort behov av att kyla ner hem och arbetsplatser. Det vanligaste sättet att skapa kyla på dessa ställen är att använda en luftkonditioneringsanläggning, vilken också kan fungera som en luft-luftvärmepump.

Största producenter av luftvärmepumpar

Följande är de främsta tillverkarna av luftvärmepumpar i världen:

För att hitta en återförsäljare av luftvärmepumpar i din närhet kan du använda vår katalog.